top of page

İLETİŞİM

KATALİZÖRÜ

Londra'nın çeşitli bölgelerinde, insanlar arası iletişime katalizör olmak üzere tasarlanan obejeler ve bunların stratejik yerleştirilmesi

BİLGİLER:

2006

Architectural Association

Londra

Yaz Okulu

Proje Partneri:

Angeletia Padmore

Eğitmenler:

Yu Daigaku

Matthew Murphy

Jan Willem Petersen

GALERİ:

AÇIKLAMA:

Sosyal çözümleme ve girişime odaklanan bu ünitede ilk aşamada Londra'nın üç bölgesi incelenerek mekansal ve sosyal ilişki arasındaki paslaşmanın nitelikleri tartışıldı. İkinci aşamada; bir tasarımcının mekan ve sosyal ilişki ağını etkilemesi hedefiyle, seçilen bölgelerde bir "dolaysız eylem" tasarlanması istendi. Son aşama ise, tasarlanan bu eylemin bölgede uygulanması, kaydedilmesi ve sunulmasıydı.

Bu amaçla, katalizör görevi üstlenecek bir pano tasarlanıp üretildi. Sosyal ilişki potansiyelinin olduğu fakat aracı bir aletin yokluğu nedeniyle insanların izole olmayı seçtiği bölgelere panolar yerleştirildi. Bu aracı cihazın varlığı ile oluşan sosyal ilişkiler ve değerlendirilen mekanlar incelendi, kaydedildi ve sunuldu. 

bottom of page