top of page

KONUT

YERLEŞİMİ

Dragos'ta yatay ve dikey toplu konut yerleşimi

BİLGİLER:

2009

Yeditepe Üniversitesi

Mimarlık Bölümü

Bağımsız Çalışma

GALERİ:

AÇIKLAMA:

Apartman tipolojisine yönelik bir araştırma olarak ele alınan projede, tasarlanan belirli tipte konutların yan yana ve üst üste eklenip kümelenmesiyle, yatay ve dikey konut blokları tasarlandı. Böylece alışılagelmiş aynı tip daireler yerine, tek veya çift katlı, farklı plan şemalarına ve hedef kitlelere ait dairelerle apartman blokları oluşturuldu. 

bottom of page